Linki

Cytat z niemieckiego „Der Spiegel“

Wystraszonemu pracownikowi kolei wypadła z ręki czapka. “Kim Pan jest?“ zagadnął starszego jegomościa, który wyszedł z tłumu. “Jestem inicjatywą społeczną”, odparł Hans Nadler w pięknym języku saksońskim “I powiem Panu więcej: Most tu pozostanie.”

Był rok 1990, Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia „Uznamscy Przyjaciele Kolei“ słusznie zauważył: Zdewastowany most zwodzony w Karninie jest zabytkiem architektonicznym, łukiem triumfalnym narodu uznamskiego. Władze kolei musiały zaniechać prac rozbiórkowych mostu, który stał się wkrótce zabytkiem.

Schneller Geist der Ahnen / Przytomność umysłu naszych przodków: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-7897571.html

Grenzen trennen – Die Oder verbindet / Granice dzielą – Odra łączy http://www.oder-partnerschaft.eu

27.10.10 Treffen der Oderpartnerschaft (siehe Karnin) / Spotkanie na szczycie Partnerstwa Odry (zobacz Karnin) http://www.oder-partnerschaft.eu/meldungen.php?detail=744

Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept Usedom – Wollin 2015 / Zintegrowana Koncepcja Rozwoju Komunikacyjnego Uznam – Wolin 2015 : http://www.ivk-usedom.de/ (Maßnahmen / Działania)

Verkehrsclub Deutschland, Landesverband Nordost / Niemiecki Klub Motoryzacyjny, Oddział Północno-Wschodni www.vcd-nordost.de

Allianz pro Schiene / Sojusz „Pro Schiene“ http://www.allianz-pro-schiene.de/

Sicherheit der Bahn in Relation zur Straße / Bezpieczeństwo kolei w stosunku do ruchu drogowego: https://www.allianz-pro-schiene.de/publikationen/mit-sicherheit-bahn/

als Download / plik do ściągnięcia:  https://www.allianz-pro-schiene.de/publikationen/mit-sicherheit-bahn/mit-sicherheitbahn.pdf

PRO BAHN / „Pro Bahn“ http://www.pro-bahn.de/index.html

Bundesverkehrswegeplan / Plan Rozwoju Dróg Federalnych: http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/UI/bundesverkehrswegeplan.html

Aktualny Plan Rozwoju Dróg Federalnych obowiązuje do roku 2015. Kolejny PRDF (niem. BVWP) jest na etapie przygotowań. Poszczególne Kraje Związkowe zobowiązane są do terminowego przygotowania i przedłożenia listy swoich potrzeb.

Verkehrspolitische  Parlamentarier / Parlamentarzyści ds. Komunikacji:

EU-Parlament / Parlament Europejski:

http://www.lifepr.de/pressemeldungen/arcd-auto-und-reiseclub-deutschland-ev/boxid/115493

http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/search.do?country=DE&partNumber=1&language=DE (wszyscy niemieccy członkowie)

Bundestag / Rząd Federalny:

http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a15/index.jsp

Landtag M/V / Rząd Meklemburgii-Pomorza Przedniego:

http://www.landtag-mv.de/site/3_46_50_65/65.html

Kreistag OVP / Powiat Wschodniego Pomorza Przedniego:

https://kreis-ovp.ratsinfomanagement.net/gremien.do?mode=0&gid=22

Video: Ein Hauch von Usedom auf dem Leipziger Marktplatz / Uznamski powiew na Rynku Głównym w Lipsku:

http://www.leipzig-fernsehen.de/default.aspx?ID=5846&showNews=848965&showSearch=5883#video

Model mostu w Karninie (skala 1:27), wymaga ręcznego uruchomienia

Video INSEL USEDOM / WYSPA UZNAM http://www.youtube.com/watch?v=F3xboJ1NSm0