Public Relations

Informacja prasowa 09.11.2010

Rozpoczęcie ogólnokrajowej akcji zbierania podpisów “Berlin – Uznam w 2 godziny!”

W obecności i przy wsparciu Premiera Erwina Selleringa, w dniu 06.11.2010 Stowarzyszenie Przedsiębiorców Pomorza Przedniego e.V. i przedstawiciele Inicjatywy „Most w Karninie” rozpoczęli w miejscowości Bansin na wyspie Uznam ogólnokrajową akcję zbierania podpisów na rzecz odtworzenia bezpośredniego połączenia kolejowego z Berlina do Uznamu.

W tym samym czasie, Uznamscy Przyjaciele Kolei e.V. oraz Muzeum Techniki i Pojazdów Dwukołowych, dokonują prezentacji modelu historycznego mostu zwodzonego w Karninie będącego efektem pięciomiesięcznej ciężkiej pracy p. Bernda Heuera i jego teamu. Model, którego budowa możliwa była dzięki wsparciu finansowemu „Sparkasse Vorpommern“, powstał w skali 1:27.

Listę z miejscami na podpisy można pobrać ze strony internetowej Inicjatywy „Most w Karninie“: www.karninerbruecke.eu

Akcja skierowana jest w pierwszej kolejności do przedsiębiorców, firm, stowarzyszeń oraz mieszkańców wyspy Uznam.

Do wzięcia udziału w akcji należy zachęcać również turystów przybywających na wyspę z różnych zakątków Niemiec. Ponadto, osoby te powinny być inspirowane do zbierania podpisów w swoich rodzinnych miejscowościach. Zależy nam na wywołaniu efektu domina!

Listy z zebranymi podpisami prosimy kierować pod adres Inicjatywy „Most w Karninie”:

Aktionbsbüro Karniner Brücke

Villa “Irmgard”, Maxim-Gorki-Straße 13,

17424 Ostseebad Heringsdorf

W dniu 03.12.2010 akcja zbierania podpisów została podana do publicznej wiadomości również w Berlinie.

Ogólnokrajowa kampania potrwa do września 2011 roku!

Falko Beitz

Informacja prasowa z dnia 27.10.2010

Prof. Jürgen Zöllner, Senator Berlina ds. Szkolnictwa, Nauki i Badań Naukowych; Monika Helbig, Pomocniczka Związku oraz Eurodeputowana Berlina; dr Günther Jikeli, Inicjatywa „Most w Karninie“; dr Thomas Freund, Pełnomocnik Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Związku.

Prof. Jürgen Zöllner, Senator Berlina ds. Szkolnictwa, Nauki i Badań Naukowych; Monika Helbig, Pomocniczka Związku oraz Eurodeputowana Berlina; dr Günther Jikeli, Inicjatywa „Most w Karninie“; dr Thomas Freund, Pełnomocnik Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Związku.

Matthias Platzeck, Premier Brandenburgii; dr Günther Jikeli, Inicjatywa „Most w Karninie“; dr Thomas Freund, Pomocnik Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Związku.

Matthias Platzeck, Premier Brandenburgii; dr Günther Jikeli, Inicjatywa „Most w Karninie“; dr Thomas Freund, Pomocnik Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Związku.

3. Spotkanie na szczycie Partnerstwa Odry dot. projektu kolejowego „Karnin”, Szczecin – 27.10.10

Sekretarz Stanu dr Thomas Freund, jako Pełnomocnik Rządu Meklemburgii-Pomorza Przedniego, otrzymał wyraźne poparcie berlińskich senatorów i Premiera Brandenburgii – Matthiasa Platzecka po tym, jak w czasie 3. Spotkania Politycznego Partnerstwa Odry projekt kolejowy „Karnin“ trafił pod obrady.

Przedstawiciele Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Berlina zaakcentowali znaczenie reaktywacji historycznego połączenia kolejowego w południowej części wyspy Uznam w kontekście znaczącego skrócenia czasu podróży pomiędzy Berlinem a niemieckim i polskim wybrzeżem.

Freund umieścił w protokole stanowisko Ministra Transportu Volkera Schlotmanna dot. mostu w Karninie oraz zachęcił uczestników konferencji z Polski i Niemiec do przedstawienia tegoż projektu na wiosnę 2011 r. w berlińskim Przedstawicielstwie Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Reprezentanci Inicjatywy „Most w Karninie”, biorący udział w konferencji jako obserwatorzy, aktywnie promowali projekt reaktywacji połączenia kolejowego wśród uczestniczących w spotkaniu delegatów.

Dr Jikeli

Foto: Heinrich Karstaedt, Inicjatywa na rzecz odbudowy mostu w Karninie

Karniner Erklärung vom 20.9.2010

24.10.2010

Informacja prasowa

W miejscowości Heringsdorf, członkowie Inicjatywy „Most w Karninie“ dokonali otwarcia biura

od lewej: Gerold Jürgens (Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Pomorza Przedniego), Gerhard Gühler (właściciel hotelu "Zur Post" w Bansin), Christian Wiesenhütter (Zastępca Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Berlinie), Holger Jürgens (Przedsiębiorca Berlin/Brandenburgia)

od lewej: Gerold Jürgens (Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Pomorza Przedniego), Gerhard Gühler (właściciel hotelu "Zur Post" w Bansin), Christian Wiesenhütter (Zastępca Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Berlinie), Holger Jürgens (Przedsiębiorca Berlin/Brandenburgia)

Thilo Schelling, Kierownik Wydziału w Ministerstwie Transportu Meklemburgii-Pomorza Przedniego – Schwerin; Katarzyna Rówińska, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta Świnoujście/Polska; dr Günther Jikeli, Inicjatywa na rzecz odbudowy mostu w Karninie, Miasto Uznam

Thilo Schelling, Kierownik Wydziału w Ministerstwie Transportu Meklemburgii-Pomorza Przedniego – Schwerin; Katarzyna Rówińska, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta Świnoujście/Polska; dr Günther Jikeli, Inicjatywa na rzecz odbudowy mostu w Karninie, Miasto Uznam

Burmistrz Heringsdorfu, p. Klaus Kottwittenborg, w dniu 23 października 2010 r. przekazał Inicjatywie „Most w Karninie“ pomieszczenie biurowe w historycznej willi „Irmgard“ w miejscowości Heringsdorf pod działalność inicjatywy obywatelskiej, której członkami są już liczni burmistrzowie, związki gospodarcze, stowarzyszenia oraz osoby prywatne z Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Berlina, Brandenburgii, Saksonii i Saksonii-Anhalt. Biuro działa wspólnie z Towarzystwem Historycznym Heringsdorf pod przewodnictwem Fritza Spalinka.

W uroczystym otwarciu biura udział wzięli: z ramienia rządu Meklemburgii-Pomorza Przedniego Kierownik Wydziału w Ministerstwie Gospodarki, Thilo Schelling, z ramienia berlińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Zastępca Prezesa, Christian Wiesenhütter, jak również przedstawiciele Miasta Świnoujście. Na uroczystości obecni byli również liczni przedsiębiorcy z regionu Pomorza Przedniego.

Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Pomorza Przedniego, Gerold Jürgens, właściciel hotelu w Bansin Gerhard Gühler oraz rzecznik Inicjatywy ‚Most w Karninie“, dr Günther Jikeli, wyrazili wolę wspólnego promowania projektu kolejowego oraz utworzenia kręgu osób wspierających z obszaru gospodarki.

Mottem powinno stać się hasło:

“Berlin-Uznam, teraz!” – Gdyż rozpoczęcie budowy byłoby natychmiast możliwe z uwagi na istniejącą, jednakże od zakończenia wojny nie eksploatowaną linię kolejową.

Członkowie Inicjatywy upatrują szansę zwiększenia współczynnika opłacalności ekonomicznej reaktywowanego odcinka kolejowego (39 km) z miejscowości Ducherow do Heringsdorfu w połączeniach dalekobieżnych z Berlina, Drezna, Lipska i Halle przez Dworzec Główny w Berlinie. Umożliwiłoby to zmniejszenie o połowę czasu podróży w stosunku do tego, jaki obecnie jest niezbędny do pokonania podobnych odległości zarówno samochodem jak i pociągiem.

Przedstawiciele Inicjatywy „Most w Karninie“, dla zaakcentowania swojej ponadregionalnej działalności poinformowali o planach związanych z otwarciem w niedalekiej przyszłości kolejnych biur w Berlinie i Polsce.

Friedrich Voßberg, Falko Beitz

Zdjęcia: Heinrich Karstaedt, Seebad Heringsdorf

OZ z dnia 18.10.2010: Przyjaciele Kolei otwierają swoje biuro

21.10.2010

23 października 2010, godzina 14:00, Otwarcie Biura Promocji Inicjatywy „Most w Karninie“ w Heringsdorfie, Maxim-Gorki-Straße 13, “Villa Irmgard

Serdecznie zapraszamy! Uprasza się o wcześniejsze zgłoszenie pod: guenther.jikeli@gmx.de

16.10.2010

W dniu 15 października 2010, Sekretarz Stanu dr Thomas Freund, zakomunikował w czasie uroczystości na molo w Ahlbecku:

”Premier Erwin Sellering upoważnił mnie, abym w berlińskim Przedstawicielstwie Meklemburgii-Pomorza Przedniego w niedalekim czasie zorganizował konferencję poświęconą promocji projektu kolejowego „Karnin“.

Informacja prasowa Inicjatywy na rzecz odbudowy mostu w Karninie z dnia 11.10.2010:

Wyjazdy promocyjne Inicjatywy „Most w Karninie” rozpoczęte z powodzeniem

Pani Nadburmistrz Dagmar Szabados w rozmowie z Rzecznikiem Inicjatywy „Most w Karninie“, dr Güntherem Jikeli, przed modelem historycznego mostu kolejowego w Karninie Foto: Heinrich Karstaedt

Pani Nadburmistrz Dagmar Szabados w rozmowie z Rzecznikiem Inicjatywy „Most w Karninie“, dr Güntherem Jikeli, przed modelem historycznego mostu kolejowego w Karninie Foto: Heinrich Karstaedt

Nadburmistrzowie Halle i Lipska popierają projekt kolejowy „Karnin“

Pani Nadburmistrz Halle, Dagmara Szabados, oraz Nadburmistrz Lipska, Burkhard Jung, w czasie ostatniego weekendu byli pod wrażeniem wystąpienia Inicjatywy ‚Most w Karninie“ oraz zaprezentowanego wiernie odtworzonego modelu historycznego mostu w Karninie – mostu, który do czasu jego zniszczenia pod koniec wojny komunikował wyspę Uznam z niemiecką siecią kolejowych połączeń dalekobieżnych. Do tego czasu, odcinek pomiędzy Berlinem a miejscowościami nadmorskimi można było pokonać w dwie i pół godziny. Obecnie potrzeba na to od 4 do 5 godzin. Odpowiednio dłuższa jest podróż na wyspę Uznam z obszaru środkowych Niemiec.

Na zlecenie „Uznamskich Przyjaciół Kolei e.V.“ oraz przy wsparciu finansowym „Sparkasse Vorpommern“, w Muzeum Techniki Dargen powstał model mostu w skali 1:27, będący efektem 5-o miesięcznych prac osób z Polski i Niemiec zaangażowanych w inicjatywę. Zaprezentowany w Halle oraz Lipsku model mostu zwodzonego wzbudził ogromne zainteresowanie wśród dzieci i dorosłych.

Akcja ta umożliwiła podjęcie rozmów z mieszkańcami na temat „Lipsk/Halle – Uznam w trzy godziny“ oraz pozyskanie nowych zwolenników projektu kolejowego, w tym burmistrzów miast, w których kampanie te zostały przeprowadzone.

Dla turystów ze środkowych Niemiec, reaktywowanie linii kolejowej oznaczałoby zmniejszenie czasu podróży do miejscowości nadmorskich o połowę. Gwarantowałoby to również podróżowanie bez uciążliwych „korków”.

Lipsk: Nadburmistrz Burkard Jung, przed ratuszem na Rynku Głównym w Lipsku, wyjaśnia dziecku zasadę działania mostu zwodzonego w Karninie

Lipsk: Nadburmistrz Burkard Jung, przed ratuszem na Rynku Głównym w Lipsku, wyjaśnia dziecku zasadę działania mostu zwodzonego w Karninie

Lipsk – Model historycznego mostu w Karninie w skali 1:27 – przed ratuszem w Lipsku Foto: Heinrich Karstaedt

Lipsk – Model historycznego mostu w Karninie w skali 1:27 – przed ratuszem w Lipsku Foto: Heinrich Karstaedt

Inicjatywa „Most w Karninie“ wychodzi z założenia, iż zaangażowanie środkowych Niemiec w kontekście połączeń dalekobieżnych na wyspę Uznam przez Dworzec Główny w Berlinie może być niezwykle istotne w kampanii promującej projekt. Zredukowanie o połowę czasu podróży na odcinku pomiędzy Halle, Lipskiem, Dreznem a wyspą Uznam i miejscowościami nadmorskimi, zwiększy w sposób naturalny opłacalność ekonomiczną planowanej reaktywacji mostu w Karninie oraz 38-o kilometrowego odcinka kolejowego z Ducherow do miejscowości Heringsdorf przez Świnoujście.

Inicjatorzy akcji na rzecz odbudowy mostu w Karninie żądają, aby potencjał ten włączyć do analizy korzyści i kosztów.

Planowane są kolejne akcje Inicjatywy z wykorzystaniem modelu mostu, m.in. w Berlinie i Szczecinie. Również Organizacja Turystyczna wyspy Uznam GmbH wspiera finansowo i z dużym zaangażowaniem wyjazdy promocyjne Inicjatywy „Most w Karninie”. Wkrótce model mostu zostanie zaprezentowany mieszkańcom Pomorza Przedniego w miejscowościach: Anklam, Wolgast, Greifswald oraz na wyspie Uznam.

Działająca na terenie całych Niemiec organizacja „Pro Bahn e.V.“, uczestniczyła w akcji wyraźnie popierając argumentację Inicjatywy.

Friedrich Voßberg, Falko Beitz

Inicjatywa „Most w Karninie“

Zdjęcia: Heinrich Karstaedt