Wsparcie

Wypełniając poniższy formularz deklarujesz swoje poparcie dla projektu. Nie wiążą się z tym żadne zobowiązania finansowe. Jeżeli chciałbyś wesprzeć projekt finansowo, powinieneś zostać członkiem Uznamskich Przyjaciół Kolei e.V. – zobacz zakładkę “Uznamscy Przyjaciele Kolei”.

Inicjatywa „Most w Karninie“ na rzecz odtworzenia połączenia kolejowego Berlin – Świnoujście przez Ducherow i Karnin/Uznam

Porozumienie z Bansin z dnia 19.06.2010

1. Akt założycielski

Inicjatywa „Most w Karninie“ została utworzona w Berlinie 09.04.2010 w obecności Sekretarza Stanu ds. europejskich, pani Moniki Helbig, reprezentującej urzędującego Nadburmistrza Berlina, Klausa Wowereita.

51 osób z Polski, Berlina, Brandenburgii oraz Meklemburgii-Pomorza Przedniego podpisało spontanicznie dokument założycielski. Byli to przedstawiciele 17 organizacji i instytucji związanych z gospodarką i polityką.

W chwili obecnej, w wykazie instytucji i organizacji popierających projekt są przedstawiciele zarówno z Polski jak i Niemiec.

2. Założenia

Partnerzy zgodnie realizują swoje założenia zawarte w opracowanej w kwietniu 2010 przez  DB International ekspertyzie poprzez:

Bezstronne angażowanie w przedsięwzięcie wszystkich partii demokratycznych, partnerstwo polsko-niemieckie, współpracę Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Województwa  Zachodniopomorskiego, Euroregionu Pomerania.

3. Cele

Projekt połączenia kolejowego przez most w Karninie w południowej części wyspy Uznam stanowi ważny element w tworzeniu całorocznego produktu turystycznego w obszarze wschodniego Pomorza Przedniego oraz całego regionu ujścia Odry. Chodzi przy tym o najkrótsze połączenie kolejowe z Berlina i Szczecina do miejscowości Uznam i Świnoujście. Odbudowa zniszczonego w roku 1945 przez wojska Wermachtu mostu w Karninie, który od 1876 komunikował Berlin z wyspą Uznam, jest od dawna oczekiwana. Istnieje zaledwie kilka mostów kolejowych na terenie Niemiec, które nie zostały odbudowane, bądź zastąpione nowymi konstrukcjami. Odtworzenie mostu w Karninie może w sposób znaczący przyczynić się do zespolenia podzielonej wyspy i zabliźnienia ran wojennych. Projekt powinien również służyć mieszkańcom wyspy (pracodawcom jak i pracobiorcom), którzy są zdani na niedogodności spowodowane nasileniem ruchu drogowego w sezonie letnim.

4. Stan faktyczny

Premierzy: Berlina, urzędujący burmistrz p. Klaus Wowereit, i Meklemburgii-Pomorza Przedniego, p. Erwin Sellering, publicznie wyrazili swoje poparcie dla projektu.

Według ekspertyzy przeprowadzonej przez DB International z kwietnia 2010, znaczne poprawienie rentowności przedsięwzięcia może nastąpić poprzez włączenie do ruchu kolejowego pociągów towarowych.

4. Proponujemy

Włączenie projektu do planu „Partnerstwo Odra“:  Powinno to  ułatwić przeforsowanie najważniejszych polsko-niemieckich projektów komunikacyjnych w czasie 3 spotkania na szczycie polityków Regionu Odry, które odbędzie się w Szczecinie w październiku 2010 r.

Finansowanie inicjatywy jako europejskiego projektu modelowego dla pokojowego rozwoju podzielonej wyspy Uznam. Wspólna infrastruktura komunikacyjna stworzy warunki do wspólnego rozwoju gospodarczego w regionie ujścia Odry.

Miasto Uznam / Miasto Świnoujście, 19 czerwiec 2010

Dr. Günther Jikeli       Anna Starosta

Rzecznik                       Rzeczniczka